Menu
Blog
Just reading: NE. NE. NE. Nebuď prostitut(ka) ANO!
Share the article:

NE. NE. NE. Nebuď prostitut(ka) ANO!

„Jani, proč si jim řekla ano?“, ptám se Jany, po pseudo úspěšném interview.
Mlčí.
„Víš, když na vše řekneš ano, nejsi nic. Neznamenáš nic, ztrácíš sebe, osobnost a vlastně jsi jen taková nudná prostitutka života.“
Bože! KDY to lidé pochopí. Klíč k vytvoření osobnosti nejsou cíle, vize ani sny!
9. 12. 2020
  |  
3 minutes of reading
  |  
Share the article:
„Jani, proč si jim řekla ano?“, ptám se Jany, po pseudo úspěšném interview.
Mlčí.
„Víš, když na vše řekneš ano, nejsi nic. Neznamenáš nic, ztrácíš sebe, osobnost a vlastně jsi jen taková nudná prostitutka života.“
Bože! KDY to lidé pochopí. Klíč k vytvoření osobnosti nejsou cíle, vize ani sny!

 

Je to prosté používání slova NE.
NE pokušením.
NE špatné nabídce.
NE látkám, které nám ničí tělo.
NE kompromisům, které nedávají smysl.
NE šarmantnímu muži na diskotéce.
NE platu, který nás degraduje.
NE sexu bez lásky.
NE je slovo, o které by mělo být součástí povinné výuky už na základní škole. Slovo, které dělá skoro všem problémy.
Skrz NE a odmítnutí totiž formujeme osobnost.
Skrz NE vytváříme nás sebe.
Skrz NE limitujeme naši hašteřivou svobodu.
Skrz NE si volíme, na čem nám záleží. Ne skrz ANO.
A jak to praktikovat?
Podstata života je, že nám na NĚČEM musí záležet. Právě pro to, na čem nám záleží, musíme odmítat vše, co s tím nesouvisí.
Pamatujte: URČUJE VÁS TO, CO ODMÍTNETE.
Když svolíte ke všemu, nedefinuje vás nic. NIC. Jste nic. Prostitut(ka) života.
Nedělejte se sebou kompromis. Neříkejte „no, to mi asi moc nevadí, tak dobře, přijímám“.
Řekněte NE. A kašlete na to, co si myslí ostatní. TOTO JE VÁŠ ŽIVOT.
Nebo NE??!

More articles

Velké cíle

30. 9. 2021
  |  
1 minutes of reading

BUŠ DO TOHO.

30. 9. 2021
  |  
1 minutes of reading

Playlisty a recruiting

30. 9. 2021
  |  
1 minutes of reading